R Rada Programowa / zespół

Aureliusz Leżeński

Executive coach NMC / CCI

Team coach TCI

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył kurs w europejskiej szkole biznesu INSEAD pod Paryżem. Jako coach ma doświadczenie biznesowe. W latach 1998-2004 był menedżerem ds. szkoleń i rozwoju zasobów ludzkich w firmie EMPIK. Pracował w Janssen Cilag gdzie zajmował się rozwojem coachingu sprzedażowego i projektami HRowymi. Był konsultantem HR dla McCann Ericcson, Generali, BLstream Group. Obecnie jest wykładowcą na studiach podyplomowych prowadzonych przez SWPS i Laboratorium Psychoedukacji na temat coachingu oraz prowadzi zajęcia na kursach MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Jest certyfikowanym coachem TCI (Team Coaching International ) oraz ICC (International Coaching Community). Ukończył kurs Executive and Corporate coach Diploma w Oxfordzie oraz Praktyk i Master of NLP. Prowadzi kursy coachingowe (CFC,PCD) w ramach szkoły Noble Manhattan Coaching gdzie zajmuje stanowisko dyrektora ds. programowych.

Obszary kompetencji:

Wsparcie dla HR oraz HRBP

Prowadzi projekty doradcze i rozwojowe z zakresu HR (ścieżki karier, zarządzanie zmianami, systemy ocen, profile kompetencyjne, systemy mentorskie). Wdrażał mentoring w Coca Cola, Liberty, Aviva.

Coaching sprzedażowy

Prowadzi projekty wdrożenia coachingu sprzedażowego zarówno w sprzedaży bezpośredniej jak i w telefonicznej obsłudze klienta. Wdrażał i superwizowal coaching handlowy między innymi w BP Castrol, Liberty Direct, Celegne, Vetoquinol, Sony.

Executive i team coaching

Prowadzi coaching indywidualny dla kadry zarządzającej oraz dla zespołów. Team coaching to unikalna metoda zwiększania efektywności zespołów i wymaga obecności przełożonego podczas sesji jako równorzędnego członka zespołu.

Coachingowy styl zarządzania i warsztaty liderskie

Realizuje cykl szkoleń oparty o koncepcję marki przywództwa ze szczególnym uwzględnieniem stylów zarządzania Golemana. W ramach cyklu rozwija coachingowy styl zarządzania jako metodę zwiększania zaangażowania pracowników.

Prowadził projekty z zakresu executive coaching dla kadry menedżerskiej i członków zarządu między innymi: Universal McCann Poland, Lafarge, Learning Systems Poland, Bestseller, Generali, Mediaage, TP SA, Skoda, Go Sport, Pariba, Volksvagen Polska. Zarządzał jednym z większych w Polsce projektów coachingowych (zarówno jako coach, jak i koordynator) dla MAKRO Poland – w coachingu wzięło udział ponad 40 menedżerów w jednym czasie.

Realizował projekty HR i szkolenia m.in. dla: SKANSKA, POLKOMTEL, Pliva, Polpharma, Generali, Intendis, BLStream, BZWBK, ABB, Liberty Direct, Castrol, Coca Cola Hellenic.

Katarzyna Siewierska

Doradca biznesu, trener, mentor i coach od 2008 roku,

z IN GREMIO współpracuje od 2013 roku

Praktyk biznesu, pracujący w latach 1993-2008 w Unilever Polska i Unilever Corporate Center.

Kluczowe kompetencje

DORADCZE

Projektowanie procesów biznesowych i towarzyszących im struktur, linii komunikacyjnych, narzędzi, wskaźników, modeli kompetencyjnych oraz dobrych praktyk w zakresie zarządzania procesami biznesowymi (Globalnie)

Audyt w powyższym zakresie oraz kultury organizacyjnej (Win with Customers Market Review program) (Europa)

Wdrażanie zmiany w powyższym zakresie w trybie projektu w organizacjach o różnych kulturach (Europa)

Coaching w ramach wdrażania zmian poaudytowych jak i dla bezpośrednich podwładnych (Europa)

Nadzorowanie projektów europejskich i narodowych w roli Mentora (Europa)

Projektowanie i prowadzenie warsztatów w ramach adaptowania biznesowych modeli globalnych do warunków lokalnych oraz wdrażania rozwiązań innowacyjnych w obszarach strategicznych i operacyjnych (Europa)

Moderowanie spotkań wiodących do uzgodnień w warunkach konfliktu interesu (np. podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy działami w organizacji) (Europa)

Budowa systemu ocen i rozwoju kompetencji oraz umiejętności pracowników

Rekrutacja i selekcja (Assesment Centre) pracowników szczebla menedżerskiego i operacyjnego

Warsztaty i szkolenia w zakresie kompetencji zarządczych.

MENEDŻERSKIE

Zarządzanie jednostkami biznesowymi w FMCG

Zarządzanie zespołami ludzkimi, szkolenie i rozwój

Zarządzanie organizacjami w procesie zmian (Europa)

Zarządzanie projektami (Europa)

Zarządzanie procesami (Europa)

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi

Pracowała dla branży: FMCG, usługi, bankowość, ubezpieczenia, media, telekomunikacja, informatyka, technologie (automatyka, energetyka, transport, realizując projekty dla m.in. następujących firm: AMBRA S.A., Espersen, Hewlett-Packard, Credit-Suisse, Fujitsu, ING, RBS, Alior, Millenium, Unilever, Kraft, Danone, Philip Morris, Heineken, Makro cash & Carry, Tesco, Siemens, Sonoco, Corning, Gefco, Alstom, ABB, Bon Prix

Małgorzata Twardowska

Dyrektor Zarządzający IN GREMIO

 

Absolwentka Zarządzania w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, a także podyplomowych studiów HR Business Partner w Akademii Leona Koźmińskiego.

Pierwszą dekadę swojej pracy zawodowej związała ze sprzedażą i marketingiem w polskich i międzynarodowych korporacjach. Od 2003 roku zarządza IN GREMIO. Odpowiada za budowanie i realizowanie strategii firmy. Zarządza także obszarem sprzedaży i budowania relacji z klientami.

Od 2009 roku rozwija i promuje działania w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Odpowiada za budowanie oferty programowej, a także budowanie partnerstw pomiędzy podmiotami biznesowymi a społecznymi, wspierając aktywnie działania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Twórca i promotor FORMUŁY NAJWYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI™ - High Impact Programm™