//Sposób na zarządzanie efektywnością organizacji

//Wyzwanie dla innowacyjnego biznesu

CSR (Corporate Social Responsibility)- poza samą wartością wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - może być niezwykle silnym mechanizmem wspierającym zarządzanie zaangażowaniem i efektywnością pracowników, przy jednoczesnym świadomym budowaniu wizerunku marki, zwiększającym wartość biznesu.
Od 2009 roku realizujemy projekty z zakresu CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).

Doskonale rozumiemy, że CSR buduje kapitał społeczny, który wpływa na jakość życia całego społeczeństwa, także w policzalny sposób wpływa na jego dobrobyt (niska jakość kapitału społecznego wpływa na niskie zaufanie społeczne, to zaś ma istotny wpływ na ilość zawieranych transakcji, a finalnie na wartość PKB*)

*na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. Jana Fazlagicia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy


Nasze programy CSR mają unikalną wartość, syntetyzując wiedzę i doświadczenie z wszystkich obszarów naszych działań, bo:

//Rozumiemy biznes

//Udoskonalamy go wdrażając projekty HR

//Znamy i rozumiemy potrzeby społeczne

 

Dzięki temu projektując i realizując działania w obszarze CSR uruchamiamy dwa procesy:

//Wewnętrzny = nowy wymiar zarządzania efektywnością i zaangażowaniem pracowników

//Zewnętrzny = wzrost wartości marki


01

Działania CSR IN GREMIO – korzyści w wymiarze wewnętrznym

//Wzrost zaangażowania

//Wzrost motywacji

//Wzrost poczucia lojalności wobec firmy

//Wzrost satysfakcji zawodowej

//Wzrost zaufania społecznego między wolontariuszami

//Wzrost umiejętności współpracy i komunikacji

//Budowanie sieci powiązań, relacji, więzi społecznych

//Wzrost wiedzy o wzajemnych umiejętnościach i talentach

//Uruchomienie pozytywnych emocji

//Niwelowanie silosowości

//Budowanie i wzmacnianie morale pracownika poprzez angażowanie go w działanie oparte na wartościach

//Wzmocnienie myślenia kreatywnego, innowacyjnego

//Wzrost kapitału społecznego i budowę/wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego (uwrażliwia na problemy społeczne, grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, likwiduje stereotypy)

//Budowanie i wzmocnienie postaw odpowiedzialności za powierzone obszary


//Budowanie otwartości na zmianę

//Jako element Employer Brandingu podnosi wartość EVP

//Jest kuźnią liderów

//Może być jednym z najcenniejszych doświadczeń rozwoju osobistego i zawodowego

02

Działania CSR IN GREMIO – korzyści w wymiarze zewnętrznym

//Utrzymanie lojalności obecnego klienta

//Świadome pozyskanie nowych klientów (CSR SENSITIVE CLIENTS)

//Budowanie wizerunku organizacji innowacyjnej

//Budowanie wizerunku organizacji rozumiejącej potrzeby rynku/klientów/ lokalnej społeczności

//Budowanie otwartego i zaangażowanego dialogu z rynkiem/pozostałymi interesariuszami

//Budowanie partnerstw CSR

//Jako element Employer Brandingu podnoszenie wartość EVP (= pozyskiwanie najlepszych kandydatów do pracy)

//Tworzenie dobrych praktyk i wyznaczanie standardów nowoczesnego biznesu