01

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

W działaniach konsultingowych służą ocenie strategii, zasobów, programów, polityk i planów danego obszaru organizacji. Są podstawowym narzędziem, na bazie którego opracowuje się rozwiązania.

02

WARSZTATY ZMIANY

Opierają się na wynikach badań diagnostycznych. Przeprowadzane są w zależności od potrzeb, albo w cyklu, albo też jako pojedyncze działanie. Uczestniczą w nich kluczowe dla zmiany/ organizacji osoby. Rolą konsultanta jest facylitacja procesu, służąca nabywaniu przez uczestników potrzebnych umiejętności, a także proponowanie narzędzi i przykładów rozwiązań (dobrych praktyk) skutecznie stosowanych w innych organizacjach/innych miejscach organizacji. Warsztaty prowadzimy przy użyciu nowoczesnych metod interaktywnych, podnoszących dynamikę procesu i efektywność wypracowywania i adaptacji rozwiązań (techniki kreatywne, gry symulacyjne, strategiczna analiza problemów, dyskusja moderowana).

03

KONSULTACJE EKSPERCKIE

Stosowane są zawsze odpowiednio do potrzeb w formie niezależnych zewnętrznych ekspertyz. Pełnią rolę pomocniczą w procesie podejmowania decyzji, związanych z dalszym rozwojem organizacji.

04

AC/DC – CENTRUM OCENY I ROZWOJU

To wielowymiarowe narzędzie wspiera decyzje kadrowe w organizacji, pozwalając trafnie dokonać oceny pracownika lub kandydata do pracy, wspierając jego kierunkowy rozwój. Jego skuteczność sięga 80%. W konstruowaniu schematu AC/DC opieramy się na światowych i polskich doświadczeniach, a także wiedzy i praktyce naszych konsultantów.