J Jak pracujemy

01

Diagnoza

Diagnoza organizacji jest pierwszym i kluczowym etapem pracy, determinującym dobór rozwiązań, wspierających planowaną zmianę.

Diagnozę opieramy na:

1.Identyfikacji wyzwań, problemów oraz rozpoznaniu celów i oczekiwań w organizacji

2.Ustaleniu rzeczywistej gotowości do przeprowadzenia planowanej zmiany

3.Analizie strategii organizacji oraz kluczowych dokumentów i procesów.

02

Projektowanie

Po przeprowadzeniu diagnozy przechodzimy do analizy jej wyników i opracowania rekomendowanych rozwiązań, które prezentujemy klientowi. Jest to ważny moment, w którym budujemy wraz z klientem strategię wdrożeniową, dbając o opracowanie właściwego modelu komunikacji założeń projektu, dobór sponsora projektu i inne kluczowe dla danego projektu parametry.

03

Wdrożenie zmiany

Etap wdrożenia to czas realizacji założeń projektu. Zaprojektowana zmiana wdrażana jest w ramach partycypacyjnego modelu pracy z klientem. Często wdrożenie szeroko zmiany zapoczątkowuje weryfikacja rozwiązania w części organizacji.

Podczas trwania wdrożenia pełnimy rolę inspiratorów i moderatorów zmiany, dbając o to, aby wszystkie przeprowadzane procesy były jasne i zrozumiale zarówno przez decydentów, jak też beneficjentów projektu. Na każdym etapie wspieramy uczestników procesu, dbając o budowanie w nich poczucia odpowiedzialności za projekt i wypracowane efekty.

Istotą wdrożenia jest przeprowadzenie organizacji przez proces zmiany, dzięki której firma zwiększa efektywność, skuteczność realizowanych procesów.

Naszym celem jest zatem dostarczenie klientowi efektywnych rozwiązań wspierających zmianę, a także zainspirowanie go do nowego, efektywnego myślenia i działania, które gwarantuje dynamikę dalszego rozwoju organizacji.