P Polityka jakości

01

Dostarczanie Klientom najwyższej jakości usług w obszarze rozwoju ludzi, organizacji i CSR:

// Odpowiadającym potrzebom i oczekiwaniom Klienta

// Zgodnie ze sprawdzonymi w Polsce i na świecie wzorcami

// W sposób zapewniający zadowolenie Klientów i zaufanie do rekomendowanych rozwiązań.

02

Osiągamy ten cel poprzez:

// Zbudowanie Zespołu, składającego się z ekspertów, posiadających najwyższą na rynku wiedzę i doświadczenie

// Budowanie trwałych profesjonalnych relacji z Klientami

// Działanie zgodnie ze zdefiniowanym w IN GREMIO Kodeksem Działania

03

Zobowiązujemy się do:

// Rzetelnego wywiązywania się z podjętych zobowiązań, podpisanych umów.

// Ciągłego podnoszenia jakości Naszej pracy.

// Wnikliwej identyfikacji bieżących i przyszłych potrzeb Naszych Klientów.