K Kodeks działania

01

Przeciwdziałamy wykluczeniom społecznym, promując idee zaangażowania społecznego.

02

Promujemy zdrowy styl życia. Członkowie naszego zespołu swoją postawą i codziennymi działaniami dają przykład: uprawiają amatorsko różne dyscypliny sportu, zdrowo się odżywiają.

03

Dbamy o środowisko naturalne, rozumiejąc że jest naszym wspólnym kluczowym dobrem. Optymalizujemy zużycie prądu, papieru, wody.

04

Naszym wspólnym celem jest dobro Organizacji Klienta, ludzi na rzecz których pracujemy i tych, z którymi pracujemy. Postępujemy z szacunkiem dla ludzi, ich różnorodności.

KKierujemy się wartościami: