O Obszary działania

CCoaching

01

Team Coaching

Team coaching to niezwykle efektywny model pracy:

//Wpływający na wzrost produktywności zespołu

//Opierający się na założeniu, że zespół traktowany jest jak system, spójny organizmem, który podlega rozwojowi

 

Stosuje się go, gdy:

//Konieczne jest podniesienie efektywności zespołu dla realizowania założonych celów

//Przed zespołem stoją nowe wyzwania

//Mamy do czynienia z konfliktem w zespole

 

Ważnymi elementami, wpływającymi na skuteczność team coachingu jest:

//Uczestnictwo w team coachingu całego zespołu wraz z managerem

//Zbudowanie w organizacji sprzyjających warunków, wspierających rozwój metodą team coachingu

//Otwartość na cykliczność sesji

 

Team coaching zwiększa efektywność zespołu poprzez:

//Wypracowanie wspólnej wizji działania zespołu w realizacji założonych celów

//Wzmocnienie szacunku i zaufania w zespole, pozwalającego na realizowanie nowych/trudnych wyzwań

//Wzrost postaw kreatywnych i pro- aktywnych w zespole

//Wypracowanie wspólnej wizji radzenia sobie z konfliktami/trudnymi sytuacjami w zespole

//Wzmocnienie relacji między członkami zespołu

 

W IN GREMIO jesteśmy twórcami i prekursorami FORMUŁY NAJWYŻSZEJ EFEKTYWNOŚCI™ - High Impact Programm™, realizowanej w oparciu o model team coachingu.

02

Coaching handlowy

Coaching Handlowy:

//Jest skutecznym procesowym narzędziem zarządzania zespołami sprzedażowymi dla managerów

//Pozwala na bieżąco niwelować luki kompetencyjne w zespołach sprzedażowych

//Wpływa na wzrost efektywności pracy handlowca oraz wpływa na wzrost jego samodzielności i odpowiedzialności

//Zwiększa motywację i wpływa na zaangażowanie handlowca

//Poszerza potencjał handlowca, motywując go do osiągania coraz lepszych rezultatów

//Buduje „zdrową” relację manager – handlowiec, sprzyjającą efektywnej pracy i rozwojowi (coaching jako narzędzie rozwojowe, nie może służyć kontroli i być kojarzone z restrykcjami)

//Rozwija kompetencje oraz buduje autorytet managera

//Buduje potencjał organizacji, dzięki stworzeniu standardów coachingowych oraz wsparciu coachów wewnętrznych

//Bezpośrednio przekłada się na jakość relacji z klientami i wzrost ich zadowolenia

W IN GREMIO coaching handlowy oparty jest o MODEL POWER™, opracowany i wdrażany przez Aureliusza Leżeńskiego.

03

Coaching - executive, ekspertów i specjalistów

Procesy coachingowe w IN GREMIO opieramy o zasady i etykę ICC - INTERNATIONAL COACHING COMMUNITY.

ICC Logo

ICC - międzynarodowa społeczność Coachów, pracujych wg spójnej formuły, opartej na standardach i etyce pracy coacha, które wyznaczają profesjonalne normy proponowanego coachingu, wspomagając rozwój organizacji i jednostek.

Celem proponowanej formuły coachingu ICC jest proces, który obejmuje całościowe spojrzenie na człowieka, dlatego przez twórców metody – Josepha O’Connora i Andreę Lagos został nazwany holistycznym. Oznacza to, że podczas sesji coachingowej przyjmujemy jako kluczowy fakt, że za naszym zachowaniem kryją się nie tylko procesy świadome, wiedza, umiejętności, ale także wiele procesów nieświadomych, które mogą mieć znaczący wpływ na nasze reakcje. Wszystkie te zmienne połączone w całość kierują naszym życiem.

 

Jako proces rozszerzania percepcji Coachee, coaching holistyczny jest sposobem na odkrycie i przyjrzenie się skutecznym i nieskutecznym strategiom zachowań i reakcji, którego to odkrycia dokonuje sam uczestnik procesu. Coach towarzyszy Coachee w odkrywaniu, co kryje się w jego wnętrzu, dając przestrzeń do zmian, w których kierunku podąża Coachee, odkrywając własny potencjał. Jest to relacja partnerska. Coachee podczas coachingu ma szansę znieść swoje ograniczenia a także blokady i poszerzyć postrzeganie siebie, a w rezultacie zmienić własne nieefektywne zachowania i zacząć realizować ukryte dotąd cele, dokonując wyboru, w jaką stronę chce podążać.

 

Dla kogo coaching ICC?

Założeniem coachingu jest praca indywidualna, która przekłada się na sukces całej organizacji. Proces dedykowany jest:

//managerom średniego szczebla (business coaching),

//top managerom (executive coaching),

//kluczowym osobom w firmie (ekspertom, specjalistom itp.)

 

Jak przebiega coaching ICC?

//W procesie coachingowym wyznaczane są określone cele, które coach pomaga osiągnąć coachee

//Coaching to proces, który wymaga czasu.

//Standardowo przeprowadza się 6-10 godzinnych sesji przeprowadzanych w odstępach około 2-4 tygodni

//Tempo zachodzących zmian jest indywidualne, dopasowane do możliwości osoby coachowanej. Daje to gwarancję skuteczności i trwałości zmian.

MMentoring

Mentoring jest jedną z najbardziej efektywnych metod nauki, odwołującej się do praktyki. Jest oparty na partnerskiej relacji (wzajemny szacunek i zaufanie) Mentora i jego podopiecznego - Mentee. Celem mentoringu jest rozwinięcie potencjału Mentee i przygotowanie go do efektywnego działania, podejmowania wyzwań.

01

Mentor:

//Czuwa nad szeroko pojętym rozwojem Mentee – merytorycznym i osobistym

//Jest autorytetem, posiada wiedzę i doświadczenie, którym dzieli się z Mentee

//Mentee otrzymuje konkretne rozwiązania oparte o wiedzę ekspercką Mentora

//Struktura spotkań dopasowana jest do bieżących potrzeb Mentee (w formie spotkań osobistych, via skype, w formie doraźnych interwencji telefonicznych)

02

Korzyści z wdrożenia mentoringu:

//Maksymalizuje potencjał Mentee, motywując go do dalszego rozwoju, a przy tym wiąże go z Firmą i pomaga w głębszym jej rozumieniu

//Pozwala na planowanie sukcesji w Firmie i przygotowanie sukcesorów

//Pozwala na systemowe zachowanie i dystrybucję wiedzy wypracowanej w organizacji

//Buduje kulturę dzielenia się wiedzą, wspiera tym samym sprawną komunikację w Firmie

//Pozwala wykorzystać potencjał „starszych” pracowników

//Wspiera dialog międzypokoleniowy, pozwalając na wzajemny transfer wiedzy i doświadczenia oraz świeżego spojrzenia

//Wpisuje się w proces rozwojowy w modelu 70:20:10

//Rozwija i motywuje doświadczonych pracowników, którzy w roli Mentora usprawniają swoje umiejętności interpersonalne, liderskie, a także dydaktyczne

03

W IN GREMIO wspieramy budowanie relacji Mentor – Mentee na 3 sposoby:

//Budując wraz z Naszymi Klientami model mentoringowy w Firmie Klienta

//Nawiązując relację mentorską pomiędzy wyznaczonymi w Firmie Klienta Mentee, a Mentorami IN GREMIO (ekspertami, praktykami biznesu)

//Realizując program superwizji mentorskich, wspierający działający w Firmie Klienta program mentoringowy.

SSzkolenia i warsztaty

Nasza wiedza i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów pozwoliły nam wypracować efektywny model pracy z Klientami. Gwarantujemy efektywność prowadzonych projektów rozwojowych, ponieważ:

01

Działamy procesowo, systemowo, wpisując działanie w model 70:20:10

02

Prowadzimy bieżący dialog z Klientem, aby proces był dopasowany do jego potrzeb i specyfiki działania

03

Korzystamy ze sprawdzonych, innowacyjnych, interaktywnych metod pracy z grupą

04

Realizujemy założone w procesie diagnozy cele