J Jak działamy

Efektywnie

EFEKTYWNOŚĆ prowadzonych przez nas procesów jest bazowym założeniem w IN GREMIO. Osiągamy ją dzięki wypracowanemu modelowi, który zakłada, że pracujemy: procesowo, systemowo, wpisujemy działania w model 70:20:10. Dbamy o najwyższą jakość dostarczanych rozwiązań oraz o budowanie etycznych relacji z Naszymi Partnerami Biznesowymi.

Procesowo

Działamy zgodnie ze szkołą rozwoju, która definiuje rozwój jako usystematyzowany i zaplanowany PROCES realizowany nie jednorazowo, a w trybie CIĄGŁYM.

Systemowo

Patrzymy na organizację, jako na SYSTEM, którego elementy silnie ze sobą współdziałają i silnie na siebie oddziałują. Dzięki temu planując rozwój ludzi i zespołów uwzględniamy powiązania i wpływ zależności wewnętrznych i zewnętrznych, warunkujących efektywność działania systemu i realizację założonych celów.

70:20:10

Wpisujemy nasze działania w model 70:20:10, który gwarantuje rozwój organizacji uczącej się, realizującej zdefiniowane cele.