CCzłowiek w organizacji

Efektywną organizację budują efektywni pracownicy.

Jak pracujemy

 • Efektywnie
 • Procesowo
 • Systemowo
 • 70:20:10
 • 

Obszary działania

 • Team Coaching
 • Coaching handlowy
 • Coaching
 • Mentoring
 • Warsztaty postaw

Szkolenia i warsztaty

 • Model pracy
 • Tematy warsztatów
 • 
 • 
 • 

SSkuteczny biznes

Skuteczny biznes definiują efektywne procesy, realizowane przez efektywnych ludzi.

Jak pracujemy

 • Diagnoza
 • Projektowanie
 • Wdrażanie zmian
 • 

Obszary działania

 • Procesy i zagadnienia HR
 • 
 • 
 • 

Metody

 • Badania diagnostyczne
 • Warsztaty zmiany
 • Konsultacje eksperckie
 • AC/DC - Centrum oceny i rozwoju

SSpołeczna odpowiedzialność biznesu

SPOSÓB NA ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIA ORGANIZACJI

WYZWANIE DLA INNOWACYJNEGO BIZNESU

CSR In Gremio

 • Sposób na zarządzanie efektywnością organizacji
 • Wyzwanie dla innowacyjnego biznesu
 • 

Obszary działania

 • Strategia CSR
 • Praktyka CSR
 • CSR w rozwoju kompetencji biznesowych                 

Partnerzy CSR

 • Projekty z perspektywy klientów / partnerów
 • Zdjęcia / Filmy
 • Partnerzy CSR